Training

Van Hooff & Van Dijk verzorgt verschillende trainingen voor individuen en groepen.

 Communicatietraining

Onze communicatietrainingen zijn zowel op individueel als teamniveau te volgen. De training “verbindend communiceren” is een prachtige teamtraining waarbij aandacht is voor de personen in het team, de plaats die een ieder inneemt in het team, de communicatie in het team en de blokkades in het team. Een training waarbij een team na twee dagdelen met de juiste passie en energie aan het werk kan.

 

Training ‘scholen en nieuwe gezinnen’

Voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs geven wij de training ‘scholen en nieuwe gezinnen”. Kinderen uit nieuwe gezinnen hebben vaak meer problemen dan andere kinderen, ook op school. Deze training biedt leerkrachten en begeleiders tips en handvatten hoe met deze kinderen en hun (stief)ouders om te gaan. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Weerbaarheidstraining

Van Hooff & Van Dijk werkt samen met Fidesnoord op het gebied van weerbaarheidstrainingen voor kinderen en volwassenen.

lees verder

Coaching

Van Hooff & Van Dijk heeft zich gespecialiseerd op het gebied van lifecoaching en teamcoaching.

Lifecoaching

Lifecoaching is een vorm van coaching die onder andere kan worden ingezet bij vragen rondom je werksituatie, privesituatie, relatie en bij alle andere vragen die maken dat je even vastloopt en waardoor de energie in jezelf of tussen jou en anderen niet meer stroomt.

De coaching start altijd met een kosteloze intake waarbij gekeken wordt wat de coachvraag is en hoe het coachtraject vormgegeven gaat worden. Voor meer informatie over coaching kunt u contact met ons opnemen.

Teamcoaching

In deze teamcoaching gaan we op een ontspannen manier werken aan waar het in een team werkelijk om draait. Verbinding, vertrouwen en communicatie. Het is een diepgaande training waarbij de kern van teamwerk geraakt wordt. Waarbij onopgeloste zaken opgelost worden en waarbij aan het einde van de training iedereen weer met de juiste energie en passie aan het werk kan.

lees verder

Mediation

Van Hooff & Van Dijk is gespecialiseerd in conflictbemiddeling.

Onze mediator helpt de partijen oplossingen te vinden voor hun onderlinge conflict door ze te laten ontdekken waar het ieder van hen in essentie om gaat. Pas dan kan ruimte ontstaan om naar eigen oplossingen te zoeken. Oplossingen die zelf bedacht en dus overtuigender zijn dan de adviezen van een ander. De partijen krijgen vooral inzicht in de wijze waarop ze met elkaar communiceren. Door zich bewust te worden -en te blijven- van de valkuilen in die communicatie, zal de onderlinge relatie verbeteren.

Voor een vrijblijvend intakegesprek kunt u contact met ons opnemen.

Scheiding en mediation

Mediation is een methode van conflictoplossing buiten de rechter om. De mediator heeft een neutrale positie. De belangrijkste taak van een mediator in een echtscheiding is het zodanig begeleiden van partijen dat een oplossing gevonden wordt die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Met name als er kinderen zijn is het van belang met aandacht voor de onderlinge communicatie tot afspraken te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Immers de huwelijkse relatie wordt beëindigd maar het ouderschap blijft gedeeld. In het belang van de kinderen zijn duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de omgang, de wijze van communiceren etc. onontbeerlijk. Naast het basis ouderschapsplan is onze mediation gericht op het bouwen aan een goed onderling contact tussen de ouders. Waar dit niet meer het geval is, kan de mediator dit contact samen met de ouders herstellen.

lees verder